Twoje ręce - Twój los
Organizator: Miejski Dom Kultury w Rzepinie
Adres: woj. ...
Partner: Komenda Powiatowa Policji, Słubice
Czas trwania projektu: styczeń-maj 2010
Miejsce realizacji projektu: Rzepin
Miejski Dom Kultury działa na terenie gminy Rzepin i angażuje się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Zrealizował m.in. interesujące przedsięwzięcie "Niech mury runą", który pozwolił na zmianę postrzegania graffiti w oczach mieszkańców gminy.  

Policjanci ze Słubic prowadzą szereg akcji informacyjno-profilaktycznych skierowanych do różnych grup odbiorców, m.in. akcje: „Pieszy”, „Bezpieczna krajówka”, „Dyskoteka” czy „Bezpieczna droga do szkoły”. Projekt „Twoje ręce – Twój los” jest skierowany do młodzieży w wieku 12-18 lat. Dziesięcioosobowa grupa uczestników pod opieką absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi stworzy przynajmniej trzy filmy o zagrożeniach czyhających na dzieci i młodzież w XXI wieku. Tematy zostaną wybrane przez uczestników projektu przy współpracy z policjantami i pedagogiem szkolnym. Na warsztatach młodzi ludzie nauczą się podstaw gry aktorskiej, napiszą scenariusze, zrealizują zdjęcia i zmontują filmy. Rezultaty zostaną pokazane na spotkaniach w szkołach gminy Rzepin. W ramach projektu zostanie ogłoszony ogólnopolski konkurs na film krótkometrażowy, promujący bezpieczne zachowania dzieci i młodzieży. Organizatorzy liczą na to, że pokłosiem projektu będą cykliczne warsztaty filmowe. Zwrócenie uwagi na zagrożenia, z którymi na co dzień stykają się dzieci i młodzież będzie wiązać się z promocją odpowiednich wzorców zachowań. Powstałe filmy będą dostępne w Internecie i będą mogły z nich korzystać w swoich działaniach prewencyjnych inne jednostki policji na terenie województwa lubuskiego. Również metoda pracy zostanie opisana i umieszczona w Sieci, by służyć innym zainteresowanym.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook