STOP! NIE WYKLUCZAJ! POMÓŻ! Projekt edukacji kulturalnej i społecznej
Organizator: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
Adres: św. Marcin 80/82, 60-161 Poznań, woj. wielkopolskie
Partner: TOON BOOM Animation Inc., Montreal, Kanada
Czas trwania projektu: marzec - maj 2010
Miejsce realizacji projektu: Poznań
URL: http://csdpoznan.pl
Projekt nastawiony jest na praktyczną edukację filmową, a jego głównymi adresatami są dzieci w wieku 8-13 lat. Ważną ideą projektu jest także zbudowanie sytuacji, w której uczestnicy od samego początku doświadczają siły języka filmu, wykorzystując nabywane umiejętności do stworzenia kampanii przeciw wykluczeniom.  

Równolegle z praktycznymi umiejętnościami filmowymi prowadzone są w tym projekcie działania nastawione na obserwację zjawiska wykluczenia, próbę określenia jego przyczyn i mechanizmów, nazwanie obszarów wykluczenia w doświadczeniu samych uczestników warsztatów. Jest więc to przykład projektu, w którym pewien typ edukacji medialnej znacznie wykracza poza czysto narzędziowy charakter. Ideą projektu nie jest więc ostatecznie nauka robienia filmów, lecz nauka patrzenia na rzeczywistość/działania w rzeczywistości poprzez zdefiniowany język medialny. Nad całością projektu czuwać będą animatorzy oraz specjaliści z dziedzin pedagogiki, animacji oraz stosunków społecznych. Oprócz wartości niemierzalnych (takich jak wzrost wrażliwości społecznej uczestników projektu, nabycie umiejętności pracy zespołowej), mierzalnych wartości praktycznych (takich jak nabycie umiejętności tworzenia filmu animowanego), w wyniku projektu powstaną także konkretne, dostępne materiały dla pracujących z filmem animatorów i edukatorów: stworzony przez dzieci film animowany oraz przewodnik dla animatorów kultury i pedagogów umożliwiający samodzielne przeprowadzenie takiego projektu (wersja drukowana i elektroniczna zamieszczona w Internecie.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook