Portal - Edukacja medialna
Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
Adres: woj. ...
Partner: LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, Warszawa
Czas trwania projektu: listopad 2008 - maj 2010
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
Instytut Animacji i Nowych Mediów Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie, uczelni rozwijającej kształcenie w zakresie e-learningu, we współpracy z LXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego, prowadzącym klasy o profilu dziennikarskim, stworzył projekt portalu "Edukacja medialna" - platformy e-learningowej uczelni oraz portalu przeznaczonego dla młodzieży i nauczycieli. Naukowy nadzór nad powstającym portalem objął WSZP w Warszawie i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, produkcją będzie zajmować się firma producencka Magic Lake, która dysponuje wiedzą i sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia warsztatów dla uczniów i nauczycieli.  

Projekt bezpośrednio odpowiada na potrzeby szkolnictwa licealnego, które ma problemy z realizacją programu edukacji medialnej. Jego celem jest stworzenie portalu społecznościowego przeznaczonego dla osób zainteresowanych przedmiotem. Będzie składał się z dwóch modułów: pierwszy, dedykowany nauczycielom będzie zawierał przykładowe scenariusze zajęć rozwijających znajomość narzędzi do tworzenia mediów oraz kursy realizacji z uczniami produktów multimedialnych w różnych technikach, drugi moduł będzie ogólnodostępny i będzie zawierał materiały przeznaczone do samodzielnej nauki dla dzieci i młodzieży: zestaw filmów animowanych, eksperymentalną telewizję szeroko strumieniową, forum dyskusyjne poświęcone mediom, bazę projektów zrealizowanych przez uczniów.
Przedsięwzięcie jest podzielone na kilka etapów: zbudowanie portalu edukacyjnej telewizji strumieniowej, opracowanie scenariuszy filmów edukacyjnych a następnie ich realizacja, warsztaty realizatorskie dla uczniów i nauczycieli, przygotowanie scenariuszy lekcji i tekstów pomocniczych, konkurs na produkcję multimedialną, budowanie społeczności. Twórcy koncepcji liczą na to, że powstanie społecznościowego portalu poświęconego edukacji medialnej sprowadzi dyskusję na temat edukacji medialnej na bardziej praktyczne tory i spowoduje zmianę koncepcji działania klas dziennikarskich w szkołach średnich: odejście od papierowej edukacji na rzecz edukacji multimedialnej. Organizatorzy spodziewają się, że zaowocuje on powstaniem kolejnych tego rodzaju działań, co w przyszłości pozwoli na stworzenie sieci portali zajmujących się edukacją medialną.
 

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook