Migowy Klub Filmowy
Organizator: Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki
Adres: Białostocka 4, 03-741 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Muzeum Kinematografii, Łódź
Czas trwania projektu: styczeń-maj 2010
Miejsce realizacji projektu: Warszawa, Łódź
URL: http://www.pzgomaz.pl
Polski Związek Głuchych podejmuje działania związane z ochroną zdrowia podopiecznych, a także prowadzi pracę kulturalną w środowisku osób niesłyszących. Łódzkie Muzeum Kinematografii upowszechnia znajomość sztuki filmowej. Jako jedyna tego typu placówka w Polsce posiada ogromną kolekcję plakatów i techniki filmowej.

W ramach projektu powstanie Migowy Klub Filmowy, w którego spotkaniach uczestniczyć będzie młodzież niesłysząca z dwóch warszawskich szkół (sto szesnaście osób). Tematem przewodnim będzie historia filmu polskiego w pięciu odsłonach: film czasów międzywojennych, film z wczesnego okresu powojennego, dwa spotkania z Polską Szkołą Filmową i kino polskie końca XX w. Na spotkaniach młodzi ludzie wysłuchają prelekcji dotyczącej omawianej tematyki, obejrzą film fabularny i dokumentalny, spotkają się z zaproszonymi gośćmi (reżyserzy, scenarzyści, operatorzy) i będą mieli okazję podyskutować. Każdy z filmów, a także prelekcje i wypowiedzi gości będą na bieżąco tłumaczone na język migowy. Uczestnicy programu wezmą również udział w wycieczkach do Muzeum Kinematografii w Łodzi i w interaktywnych lekcjach muzealnych dostosowanych do potrzeb niesłyszących. W Polsce młodzież niesłysząca ma problem z poznaniem i zrozumieniem polskiego kina, ponieważ nie ma u nas praktyki przygotowywania napisów do polskich filmów. Projekt ten umożliwi im zapoznanie się z najważniejszymi dziełami polskiej kinematografii. Dzięki Migowemu Klubowi Filmowemu niesłyszący zyskają szansę na czynny kontakt z filmem polskim poprzez dyskusje i spotkania z twórcami filmowymi, co pozwoli im głębiej wniknąć w sztukę filmową. Projekt zakłada realizację i umieszczenie w Internecie sześciu zwiastunów tych dzieł polskiej kinematografii, które będą prezentowane w ramach spotkań Klubu, opracowanych w języku migowym. Będą one zachętą do tworzenia podobnych materiałów wideo i przesyłania ich na adres Polskiego Związku Głuchych. Te działania są zorientowane na powstanie unikatowej bazy materiałów wideo dla ludzi niesłyszących.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść
Komentarze:
Ja
13 czerwca 2010, 16:11
Ekstra wydarzenie!!! Miałem przyjemność poznać pana Tadeusza Chmielewskiego. Mam nadzieję, że będzie więcej takich spotkań.

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook