Miasto - obiekt filmowany
Organizator: Fundacja Miasto
Adres: ul. Paca 10/26, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie
Partner: DBS Systems, Szurpiły (powiat suwalski)
Czas trwania projektu: luty-maj 2010
Miejsce realizacji projektu: Suwałki
URL: http://www.fundacjamiasto.org
Fundacja Miasto realizuje zadania przyczyniające się do zrozumienia kultury miasta. DBS Systems specjalizuje się w produkcji i wdrażaniu systemów informatycznych opartych na nowoczesnych technologiach sieciowych. Projekt „Miasto - obiekt filmowany” polegał na edukacji młodych ludzi w zakresie kultury miejskiej.  

Wierzymy, że praca z obrazem filmowym - szczególnie dzisiaj - jest bardzo ważną umiejętnością, która zamienia współczesnego mieszkańca miasta w świadomego odbiorcę audiowizualnych aspektów jej kultury. Uczestnictwo we współczesnej kulturze multimedialnej nastawionej na przekaz video (choćby przez takie serwisy internetowe jak Youtube, Myspace, Vimeo, Google Video itp.) jest integralnym elementem naszej miejskiej tożsamości. Ponadto profesjonalna praca z obrazem filmowym staje się ważną i niezwykle cenną umiejętnością z punktu widzenia przedsiębiorczości i rynku pracy.

Dlatego zrealizowaliśmy projekt „Miasto - obiekt filmowany".

W projekcie wzięło udział 12 młodych ludzi. Byli to gimnazjaliści i licealiści suwalskich szkół. Uczestniczyli oni w trzech, powiązanych ze sobą częściach projektu:

 

CZĘŚĆ I

Pierwszą częścią projektu była prezentacja 6 uznanych utworów kina światowego, które ukazywały fenomen miasta. W ramach prezentacji filmowych uczestnicy mogli obejrzeć:

- „Warszawę" Dariusza Gajewskiego

- „Między słowami" Sofii Coppoli

- „Factotum" Benta Hamera

- „Zakochany Paryż" Gérarda Depardieu, Joel Coena i in.

- „Na krawędzi nieba" oraz „Życie jest muzyką" Fatiha Akina


Integralną częścią prezentacji filmowych były prelekcje przeprowadzone przez ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Prelekcję przeprowadzili:

- Jakub Socha - absolwent filmoznawstwa UAM, krytyk filmowy; redaktor "Dwutygodnika"; zwycięzca konkursu im. Krzysztofa Mętraka; publikuje w „Filmie", „Kinie", „Stopklatce"; współautor tomów „Polskie kino niezależne" oraz „Nie chcę spać sam. Kino Tsai Ming - Lianga".

- Adam Kruk - dziennikarz muzyczny miesięcznika "Pulp" i magazynu "Hiro". Współpracuje z "Verte", "Dwutygodnikiem" i "Codzienną Gazetą Muzyczną". Publikował m.in. w "Kwartalniku Filmowym", "Kinie", „Images", "Toposie", "Podtekstach". Współautor książek Cóż wiesz o pięknem? oraz Polskie kino niezależne oraz bloga popvictims.wordpress.com. Absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował także na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Università della Calabria we Włoszech. Laureat III Nagrody im. Krzysztofa Mętraka (2005). Pracuje w Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.

- Matylda Szewczyk - doktorantka w Zakładzie Filmu i Audiowizualności Instytutu Kultury Polskiej UW. W roku akademickim 2008-2009 stypendystka na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, w ramach Programu Fulbrighta. Bada znaczenia kategorii wirtualności w sztuce, filozofii i naukach o kulturze.

 

CZĘŚĆ II

Drugą częścią projektu był warsztat praktyczny, który polegał na tworzeniu etiud filmowych. Bohaterem filmów było miasto - sfera, w której krzyżują się punkty widzenia, przecinają kanały komunikacji, nakładają dźwięki, światła, obrazy. Młodzi ludzie pod opieką praktyka filmu starali się zrozumieć miasto dzięki pracy z multimediami.

Warsztat praktyczny rozpoczął się od wprowadzenia dotyczącego podstawowych zasad filmowania i montażu. Podczas zajęć młodzi ludzie zapoznawali się z takimi zagadnieniami jak: plany filmowe, zasada złotego podziału w filmie, konstrukcja filmowa dialogów, współzależność oświetlenia i kreowania nastrojów w filmie, rodzaje i role montażu w filmie.

Następnie młodzi ludzie przystąpili do pierwszych działań filmowych. Pierwszym zadaniem było nakręcenie jednominutowej etiudy filmowej. Uczestnicy mieli do wyboru słowa, które kojarzyli z miastem (np. droga, dworzec, buty, ulica, nuda, chaos, drzwi, autobus, kawa, radość, spotkanie) i - na podstawie wybranego słowa - filmowali wymyślone przez siebie impresje filmowe. W rezultacie powstało 6 krótkich etiud filmowych.

Drugim zadaniem uczestników projektu było nakręcenie wywiadu z dwoma najbliższymi przez nich osobami. Wywiad składał się z dwóch pytań (Kim jesteś? Kim chciałbyś/chciałabyś być?) i był luźną adaptacją dokumentu Krzysztofa Kieślowskiego pt. „Gadające głowy". Powstał 4 i pół minutowy wywiad kreślący obraz dzisiejszych licealistów.

W trakcie warsztatu powstał również pomysł na fabułę filmową. Młodzi ludzie samodzielnie napisali scenariusz filmowy, z podziałem na poszczególne sceny i ujęcia. Przygotowując się do realizacji filmu, przeprowadzili casting, którego rezultatem było wyłonienie dwóch aktorów biorących udział w filmie. Następnie zorganizowali plan filmowy, z podziałem ról i obowiązków na planie. Każdy z uczestników miał szansę zostać kolejno: reżyserem, kierownikiem planu, operatorem filmowym, dźwiękowcem, oświetleniowcem, scenografem czy statystą. Wynikiem tej pracy stała się krótka forma filmowa, opowiadająca o sytuacji zagubienia w miejskich blokowiskach.

Ostatnim zadaniem uczestników było stworzenie eksperymentu filmowego, polegającego na mechanicznym niszczeniu tradycyjnej taśmy filmowej. Podczas warsztatu uczestnicy mieli do dyspozycji 8 milimetrową taśmę filmową, którą gnietli, napisywali, czyścili, wycierali, zmazywali - w wyniku czego powstał eksperymentalny obraz fimowy. Przy okazji dowiedzieli się o tradycyjnym, przedcyfrowym sposobie montażu i nakładaniu barw na taśmę filmową.


Ważne jest to, że na każdym etapie pracy młodzi ludzie - pod okiem praktyka filmu -samodzielnie zbierali materiał filmowy, montowali poszczególne sceny, dobierali muzykę. Dowiedzieli się zatem - krok po kroku - jak wygląda proces tworzenia obrazu audiowizualnego przy użyciu cyfrowych narzędzi do filmowania i montażu.

Zwieńczeniem warsztatu praktycznego był publiczny pokaz powstałych etiud filmowych. Odbył się on na zewnątrz, w osiedlu miejskiego blokowiska. Filmy wyświetlane były na ścianie starej kamienicy, a widownia siedziała na miejskim trawniku.

 

CZĘŚĆ III

Trzecią częścia projektu było stworzenie serwisu internetowego (http://www.mof.com.pl) zintegrowanego z portalami społecznościowymi (www.facebook.com, www.flickr.com, www.youtube.com) oraz systemem zarządzania projektem (http://mof.projectshelf.com). Serwis wypracowany został przez partnera projektu - firmę DBS Systems - i służył do współpracy uczestników projektu. Młodzi ludzie dowiedzieli się zatem, w jaki sposób narzędzia internetowe służą nie tylko do prezentacji projektu w sieci, ale służą do komunikacji czy organizowania poszczególnych zadań projektowych. Ponadto uczestnicy projektu samodzielnie stworzyli profile projektu na serwisach społecznościowych, które tworzyły platformę wzjamnej współracy online podczas trwania całego projektu.

W projekcie „Miasto - obiekt filmowany" wykorzystywano innowacyjne metody i narzędzia dydaktycznych, które przyczyniły się do uatrakcyjnienia nieformalnej edukacji młodych ludzi z Suwałk. Mieli oni okazję do używania najnowszego, profesjonalnego programu do montażu, uczestniczenia w mulimedialnych warsztatach, wykorzystawania portali społecznościowych do pracy czy organizowania niestandardowych działań edukacyjnych tj. pisanie storyboardów, scenariuszy filmowych czy przeprowadzenie castingu.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść
Komentarze:
olganow
15 czerwca 2010, 11:24
Hej Ola, dzięki serdecznie za miłe słowa;). szkoda że nasz projekt dobiegł końca.. ale planujemy kontynuować naszą przygodę;) mam nadzieje, że uda nam się spotkać 24 czerwca w wwie!
Ola Kozubska
8 czerwca 2010, 09:35
Duże gratulacje. Robie wrażenie :) Bardzo mi się podobał.
terow
7 czerwca 2010, 18:10
Wow, nasz film za rogiem znalazłem przypadkowo tutaj! Super!

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook