Akademia Filmowa im. Piotra Łazarkiewicza
Organizator: Stowarzyszenie Jarocin XXI
Adres: ul. Gołębia 1, 63-200 Jarocin, woj. ...
Partner: Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej M. Ślesickiego B. Lindy, Warszawa
Czas trwania projektu: styczeń - maj 2010
Miejsce realizacji projektu: Jarocin
URL: http://jarocin21.jarocin.info/index.php
Stowarzyszenie Jarocin XXI prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalną, zorientowaną na teatr, film i literaturę. Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej M. Ślesickiego B. Lindy ma duże doświadczenie w inicjowaniu i prowadzeniu edukacji oraz promocji filmowej. Akademia Filmowa im. Piotra Łazarkiewicza to projekt skierowany do około sześciuset uczniów w wieku 7-18 lat ze szkół wiejskich z ograniczonym dostępem do kultury, z rodzin o niskim statusie materialnym i niskim wykształceniem rodziców.

Każde spotkanie będzie obejmować wprowadzenie do filmu przez filmoznawcę, projekcję filmu i pracę w grupach na podstawie scenariuszy przygotowanych przez polonistę. Uczniowie poznają gatunki i techniki filmowe, proces powstawania filmu i postprodukcji, a także sami zrealizują film. Każde spotkanie zakończone będzie pracą domową: zadaniem uczestników będzie stworzyć pracę zainspirowaną obejrzanym filmem – praca może mieć formę plastyczną, literacką lub być krótkim filmem zrealizowanym np. telefonem komórkowym. Wszystkie prace zostaną umieszczone w portalu internetowym. Trafią tu również materiały dydaktyczne i dokumentacja kolejnych etapów realizacji projektu, a także dostępne będzie forum dyskusyjne dla uczniów i nauczycieli. Uczniowskie prace zostaną również zaprezentowane na wystawie. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni wyjazdem do Łodzi na plan najnowszego filmu A. Holland "Ukryci", gdzie będą obserwatorami zdjęć plenerowych, a część wystąpi w filmie jako statyści. Projekt pobudzi ciekawość świata, chęć poznania kultury i uczestnictwa w niej w sposób świadomy zarówno jako odbiorca jak i twórca. Zainspiruje młodych ludzi do dyskusji oraz do wyrażania swoich emocji i poglądów za pomocą plastyki, literatury, filmu. Akademia Filmowa im. Piotra Łazarkiewicza będzie również cennym doświadczeniem dla nauczycieli: otworzy ich na nauczanie holistyczne i wskaże metody odejścia od nauczania wiedzy encyklepedycznej w kierunku wiedzy praktycznej.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook