Wideo uczestniczące przeciw wykluczeniu
Organizator: Stowarzyszenie Pracownia Filmowa "Cotopaxi"
Adres: 03-488 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Czas trwania projektu: styczeń - maj 2011
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
URL: http://www.cotopaxi.free.art.pl
W ramach projektu pracowaliśmy metodą participatory video (PV) z wybraną grupą młodzieży z warszawskiego Żoliborza, w tym z dziećmi klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, który był naszym Partnerem. Uczyliśmy się jak powstaje film, co zrobić ze sprzętem filmowym, gdzie warto kręcić. Ale najważniejszą leksją w ramach tej techniki jest to, że zawsze warto działać razem!

Zastosowanie w projekcie metody PV przygotuje dzieci do uczestniczenia w kulturze nie tylko jako odbiorcy ale jednocześnie jako nadawcy treści. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadzi naukowe koło filmowe, oraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. W projekcie uczestniczyć będzie wybrana grupa dzieci, które pod okiem studentów oraz praktyków ze Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „Cotopaxi”, będą uczyły się pracy w grupie, obsługi kamery i technik filmowych. W następnym etapie projektu dzieci przygotują krótkie filmy na zadane tematy, wybrane w wyniku konsultacji z psychologami, dotyczące sfery emocji, poczucia przynależności i bezpieczeństwa. Powstałe materiały będą mogły służyć jako punkt wyjścia do dalszej pracy psychologicznej po zakończeniu projektu. Będą mogły być też wykorzystywane przez inne zainteresowane podmioty, tak w zakresie pracy metodami projekcyjnymi, jak i poprzez akcentowanie wartości estetycznych produkcji młodych, wrażliwych osób.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook