W krainie legend i multimediów. Edukacja kulturalna dzieci uchodźców połączona z powstaniem multimedialnego pakietu edukacyjnego
Organizator: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
Adres: 20-250 Lublin, woj. lubelskie
Partner: Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Czas trwania projektu: styczeń-czerwiec 2012
Miejsce realizacji projektu: Lublin
 Projekt powstał jako odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby dzieci uchodźców, szczególnie tych w wieku szkolnym, zagrożonych wykluczeniem ze względu na pochodzenie, religię, różnice kulturowe i brak znajomości języka polskiego, co szczególnie uniemożliwia im kontakty z polskimi dziećmi.

 W ramach projektu zostanie przygotowany absolutnie innowacyjny pakiet multimedialny, zawierający materiały dydaktyczne z zakresu edukacji kulturalnej dla dzieci uchodźców i cudzoziemców przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lublinie. Kompletny pakiet będzie zawierał materiały do nauki o kulturze, historii i tradycji Polski oraz nauczania języka polskiego na podstawie przygotowanego przez ekipę TVP Lublin filmu opartego na „Legendzie o złotej kaczce”. Film powstanie w czasie warsztatów prowadzonych przez wolontariuszy Centrum Wolontariatu i studentów KUL, główne role zagrają w nim dzieci polskie i uchodźcze. Pakiet edukacyjny będzie zawierał również specjalnie przygotowane konspekty zajęć (na trzech poziomach zaawansowania językowego) oraz dopasowaną do poziomu nauczania wersję filmu na DVD dla nauczycieli i wolontariuszy uczących uchodźców i cudzoziemców języka polskiego. Projekt realnie wyrównuje szanse w dostępie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, do nowych technologii i mediów oraz włącza młodych ludzi w proces twórczy. Wypracowane materiały i narzędzia będą na tyle uniwersalne, że będą mogły być wykorzystywane przez nauczycieli języka polskiego w innych Ośrodkach dla Cudzoziemców i szkołach w Polsce.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook