WIANO
Organizator: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Adres: ul. Kredytowa 1, 00-056 Śródmieście, woj. warmińsko-mazurskie
Partner: Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Czas trwania projektu: styczeń – czerwiec 2015
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
URL: http://ethnomuseum.pl
Skrzynie wianne w kulturze tradycyjnej były symbolem wiana dla dziewcząt, czyli posagu na dorosłość. Naczelną ideą projektu jest poszukiwanie, wspólnie z młodymi ludzmi, i prezentacja, współczesnego wiana, zarówno dla dziewcząt jak i chłopców.

Warto przyjrzeć się, z jakimi przedmiotami i wartościami identyfikują się młodzi ludzie i jakie artefakty utożsamiają z dorosłością. Młodzież zosanie zachęcona do twórczego działania poprzez realizację filmów, dotyczących tematyki wchodzenia w dorosłość. Filmy, nakręcone przez uczestników projektu, zostaną wspólnie zmontowane i wykorzystane jako istotny element wystawy multimedialnej w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Multimedia zostaną zestawione z obiektami muzealnymi m. in. skrzyniami wiannymi i ich zawartością. Multimedialna wystawa, otwarta w Tygodniu Akademii Orange, będzie miała swój odpowiednik online, zawierający współczesne animacje skrzyń wiannych, odnośniki do filmów, zdjęć, dokumentacji. W Tygodniu Akademii Orange zostaną zorganizowane spotkania z młodzieżą, skłaniające do dyskusji, interpretacji, komentarzy na temat współczesnego wiana - najbardziej potrzebnego ekwipażu na dorosłość.
 

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook