Sztuki policzalne
Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
Adres: ul. Wróblewskiego 9, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
Partner: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
Czas trwania projektu: styczeń-czerwiec 2012
Miejsce realizacji projektu: Gliwice
URL: http://www.sztukipoliczalne.blog.pl
 Głównym celem projektu jest wzmocnienie świadomości jedności nauk humanistycznych i ścisłych poprzez uwypuklenie związków matematyki ze sztukami plastycznymi oraz włączenie młodzieży w aktywne działania twórcze. Uwypuklenie znaczenia „chłodnej matematyki” w sztukach plastycznych pozwoli wprowadzić uczniów we współczesne zagadnienia z zakresu sztuki.

 Poprzez tematy takie jak dizajn czy sztuka logiczna, uczniowie będą mogli zrozumieć sztukę konkretną i twórczość Maxa Bill’a, Theo van Doesburga, a także twórców Op-artu oraz prace Ryszarda Winiarskiego i Romana Opałki. Dla wprowadzenia w kontekst sztuki współczesnej podjęte zostaną tematy geometrii i proporcji w sztuce dawnej. W ramach projektu odbędą się otwarte warsztaty artystyczno-konstruktorskie prowadzone przez młodych artystów, animatorów kultury i pracowników naukowych. Uczniowie przygotują i wyprodukują serial edukacyjny pt. „3,14”, krótką formę edukacyjną dotyczącą wątków matematyki w sztuce, każdy odcinek będzie trwał 3 minuty i 14 sekund. Dwa ostatnie powiązane ze sobą działania to akcja mierzenia miasta pt. „Miarką go!” oraz blog projektu z interaktywną aplikacją w formie mapy. Każdy będzie mógł zmierzyć krokami dowolną drogę, a następnie, dzięki aplikacji na blogu, zaznaczyć ją na mapie i podać ilość zrobionych kroków. Zaznaczane na interaktywnej mapie drogi stworzą siatkę miejską. Wybrane drogi zostaną narysowane na chodnikach.
Projekt wspiera rozwój kompetencji kluczowych, m.in.: myślenie matematyczne, kształtowanie twórczej i krytycznej postawy wobec nauki oraz umiejętność kojarzenia ze sobą różnych dziedzin.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook