(Ro)Zoom na kulturę
Organizator: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!
Adres: 01-402 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty,FUTUREDU (Edunews.pl)
Czas trwania projektu: styczeń 2014 - maj 2014
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
Młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami języka polskiego, historii czy przedmiotów związanych z edukacją artystyczną i kulturalną przyjrzy się, do jakiego tematu zajęć mogliby stworzyć materiał edukacyjny w postaci filmu. Ich zadanie polega na nakręceniu trzyminutowego filmu z wybranej kategorii:  a) kategoria Osoba:  Lokalny artysta/ działacz społeczny/ animator kultury. Zadanie: sfilmuj wywiad z człowiekiem, który jest ważny dla rozwoju kultury w twojej okolicy. Stwórz filmowy portret. Świadek historii. Zadanie: przeprowadź wywiad z osobą (-ami), która zechce podzielić się wspomnieniami, swoją wiedzą na temat historii waszej miejscowości lub przedstaw postać historyczną związaną z regionem. b) kategoria Obiekt: Tropami epok. Zadanie: sfilmuj obiekt, poprzez który ukażesz architektoniczne lub urbanistyczne cechy epoki [do wyboru]: średniowiecznej, renesansowej, barokowej, klasycystycznej, neogotyckiej. Mury mówią. Zadanie: jaką historię, legendę, wydarzenie opowiedziałby obiekt w twojej okolicy, gdyby mówił? Poznaj jego dzieje i poprzez swój film użycz mu głosu. Filmy zostały opublikowane na kanale You Tube kameraedukacja oraz na interaktywnej mapie na licencji CC-BY. Można je wykorzystywać na lekcjach z języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze, muzyki czy plastyki.  Dla nauczycieli i uczniów zostały opublikowane na stronie projektu www.kamerakultura.pl ciekawe artykuły i narzędziownik z linkami do legalnych i bezpłatnych programów i narzędzi przydatnych w projektach.    

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook