Opracowanie lektur szkolnych w Polskim Języku Migowym
Organizator: Między Uszami - Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka
Adres: ul. Salwatorska 5/8, 30-109 Kraków, woj. małopolskie
Partner: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka
Czas trwania projektu: styczeń-czerwiec 2012
Miejsce realizacji projektu: Kraków
URL: http://miedzyuszami.pl/
W ramach projektu powstanie opracowanie 6 lektur szkoły podstawowej w postaci filmów dostosowanych dla dzieci niesłyszących. W filmach tych, zrealizowanych w Polskim Języku Migowym (PJM), zostaną wykorzystane grafiki stworzone na warsztatach dla dzieci niesłyszących. Celem będzie przedstawienie treści lektur w sposób zrozumiały dla niesłyszących, zainspirowanie dzieci tematyką książek i zachęcenie ich do przeczytania wersji papierowej. 

 Projekt podzielony jest na trzy etapy. W pierwszym opracowane zostaną scenariusze filmów, w drugim odbędą się warsztaty literacko-rysunkowe dla niesłyszących, natomiast w trzecim etapie nastąpi realizacja filmów. Efekty pracy zostaną umieszczone na stronie internetowej „Edukacja między uszami” wraz z opisem merytorycznym, będą również dostępne na portalu YouTube oraz nagrane na płytach DVD i rozesłane do placówek pracujących z osobami niesłyszącymi. Projekt oferuje też pomoc pedagogom pracującym z dziećmi głuchymi, gdyż powstaną pomoce dydaktyczne oraz scenariusze lekcji dotyczące lektur wykorzystywanych w projekcie.


Projekt jest odpowiedzią na potrzeby osób niesłyszących, które często mają problem z komunikowaniem się w języku polskim. Wynika to z faktu, że język polski jest dla dzieci niesłyszących językiem obcym, wyuczonym, z którym na dobre spotykają się dopiero w szkole podstawowej, a w dodatku pisany język polski zawiera słowa niezrozumiałe, które czasami nie mają nawet swoich odpowiedników w PJM. Opracowanie lektur w formie przystępnej dla dzieci niesłyszących pomoże w wyrównaniu szans edukacyjnych tych dzieci w porównaniu ze zdrowymi rówieśnikami. Uczniowie poszerzą swoje słownictwo oraz poznają oraz kontekst kulturowy omawianych lektur. Zaangażują się też w proces twórczy przy opracowywaniu ilustracji i zostaną zmotywowane do samodzielnego przeczytania książek.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook