Kręci mnie film – teoretyczno-praktyczne warsztaty filmowe
Organizator: Fundacja Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison
Adres: Aleksandry 3/19, 30-837 Kraków, woj. małopolskie
Partner: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków
Czas trwania projektu: styczeń – maj 2012
Miejsce realizacji projektu: Kraków, Kraków
URL: http://www.cyrkedison.org
 Partnerem projektu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna, której działalność służy rozwojowi nauki, oświaty i kultury. W tym celu Biblioteka współpracuje z wszelkimi organizacjami i osobami prywatnymi wspierając inicjatywy edukacyjne i kulturalne. „Kręci mnie film” to projekt edukacyjno-artystyczny. Młodzi ludzie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem z powodów ekonomicznych wezmą udział w warsztatach filmowych składających się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Wykłady prowadzone przez profesjonalistów pokażą uczestnikom sposoby komunikacji audiowizualnej i nauczą ich posługiwania się językiem filmowym. Efektem warsztatów będą nagrane przez uczestników filmy, które zostaną umieszczone w Internecie. Dodatkowo powstanie film dokumentujący realizację projektu.

 Dostęp do sprzętu audiowizualnego jest w tej chwili niezwykle prosty – prawie każdy posiada telefon z funkcją nagrywania filmów. Inicjatywa „Kręci mnie film” ma na celu pokazanie młodzieży, w jaki sposób z tego korzystać, jak nagrywać obraz w sposób zrozumiały dla odbiorcy i jak wyrazić przy pomocy tego medium siebie. Takie działania aktywizują twórczo młodzież, która na co dzień nie uczestniczy w żadnych inicjatywach kulturalnych, wskazując przy tym możliwości zastosowania nowoczesnych narzędzi multimedialnych. Uczestnicy zdobędą także wiedzę teoretyczną umożliwiającą im pełniejszy odbiór filmowych produkcji i wykształcając u nich postawę świadomego odbiorcy kultury i sztuki.
Innym celem projektu jest upowszechnianie czytelnictwa, nad tą częścią będzie czuwał partner projektu czyli Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Inicjatywa „Kręci mnie film” ma uświadomić młodym ludziom, że podstawą każdego filmu jest tekst, dlatego w części wykładów poświęconych scenariuszowi szczególny nacisk zostanie położony na uzmysłowienie odbiorcom wartości literatury.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook