II Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych w Halo Echo
Organizator: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
Adres: św. Marcin 80/82, 60-161 Poznań, woj. wielkopolskie
Partner: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Fundacja Filmowa Se-ma-for, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Dom Kultury Dorożkarnia w dzielnicy m.st. Warszawy, Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Aktywnej Twórczo przy Gimnazjum nr 1 z oddzi
Czas trwania projektu: styczeń-czerwiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Poznań
URL: http://csdpoznan.pl
Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych Halo Echo jest wspólną inicjatywą organizacji związanych ze środowiskami dzieci tworzących filmy. Jego głównym celem jest zaprezentowanie ich prac szerokiej publiczności oraz dalsze wspieranie młodych filmowców w pracy twórczej. Ogólnopolskie spotkanie zostanie poprzedzone prowadzonym przez profesjonalnych twórców cyklem warsztatów animacji dla dzieci i młodzieży z okolic Poznania. Projekcjom podczas samego Przeglądu towarzyszyć będą zajęcia, warsztaty i wystawy, które mają za zadanie zapewnienie aktywnego udziału w projekcie jak największej grupie uczestników. Po zakończeniu spotkania ogólnopolskiego instytucje współpracujące przy projekcie zorganizują w swoich miastach pokazy filmów, zaprezentują laureatów konkursu ogólnego i zaproponują lokalnym uczestnikom warsztaty twórcze.

Pomysł, który przyświecał projektowi, opiera się na idei organizacji jednego głównego wydarzenia w Poznaniu, a następnie przeniesienia go po dopasowaniu do potrzeb lokalnych środowisk innych ośrodków kultury. Dzięki projektowi powstanie wydana na płycie DVD kolekcja filmów animowanych, która będzie rozpowszechniana w instytucjach kultury zainteresowanych edukacją medialną. Inicjatywa Halo Echo zakłada budowę zespołu, który również po zakończeniu projektu będzie kontynuował upowszechnianie idei dziecięcej animacji jako ważnej działalności artystycznej, edukacyjnej i kulturalnej.

Projekt służy promocji dorobku najmłodszych twórców filmów animowanych oraz integracji środowisk dziecięcych twórców filmowych. Pozwala na wypracowanie innowacyjnych form edukacji oraz umożliwia rozwijanie talentów dzieci zainteresowanych tą formą sztuki.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook