Film w społeczeństwie, społeczeństwo w filmie. Warsztaty społeczno-filmowe w ramach nowoczesnej edukacji nieformalnej
Organizator: Stowarzyszenie Montaż
Adres: 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
Partner: II LO im. Adama Asnyka, Bielsko-Biała, III LO im. Stefana Żeromskiego, Bielsko-Biała, IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej, Bielsko-Biała
Czas trwania projektu: styczeń-czerwiec 2012
Miejsce realizacji projektu: Bielsko-Biała
 Projekt „STOP! NIE WYKLUCZAJ! POMÓŻ! Projekt edukacji kulturalnej i społecznej” zainspirował organizatora głównie ze względu na połączenie warsztatów na temat wiedzy o tworzeniu filmów i języka filmowego z problemami wykluczenia społecznego. Przedsięwzięcie jest skierowane do młodzieży i powstaje we współpracy z partnerami projektu czyli II LO im. Adama Asnyka, III LO im. Stefana Żeromskiego oraz IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej.

 Projekt „Film w społeczeństwie, społeczeństwo w filmie” składa się z dwóch bloków warsztatów edukacyjnych. Pierwszy pod nazwą „Czytelnia kultury” obejmuje podstawy wiedzy o filmie i ćwiczenia z kamerą. Druga seria warsztatów analizuje kwestię odzwierciedlenia w filmach procesów zachodzących w społeczeństwie. Omówione zostaną takie tematy jak rola organizacji pozarządowych i ich funkcjonowanie, elementy myśli społecznej oraz prawa człowieka. Zwieńczeniem warsztatów będzie gra miejska. W ramach projektu zostaną również przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli prezentujące innowacyjne metody pracy z młodzieżą.
Wszystkie scenariusze zajęć zostaną udostępnione na zasadach Creative Commons.
Niezwykle ważną częścią warsztatów są przeprowadzane po projekcjach dyskusje, które, jak pokazuje doświadczenie, często przeradzają się w burzliwą i nieskrępowaną wymianę poglądów, na co zwykle nie ma miejsca w szkole. Uczy to młodych ludzi krytycznego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość i samodzielnego myślenia. Warsztaty przekazują także wiedzę na temat współczesnych zagadnień dotyczących podstawowych praw i obowiązków nakładanych na człowieka i obywatela. Innym pozytywnym efektem jest rozwój kreatywności i wyobraźni uczestników warsztatów oraz motywacja do twórczego działania poprzez teoretyczne i praktyczne przygotowanie filmowe. Młodzież zaangażuje się w zajęcia pozalekcyjne, przećwiczy umiejętność pracy w grupie oraz zostanie przygotowana do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook