Na emigracyjnych szlakach wczoraj i dziś
Organizator: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Adres: 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów, woj. podkarpackie
Partner: Stowarzyszenie „CRAS” Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej, Centrum Zastosowań Informatycznych CZI
Czas trwania projektu: styczeń–czerwiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Rzeszów
W ramach projektu zostanie przeprowadzony dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych cykl spotkań zapoznających z warsztatem etnografa. W czasie zajęć uczestnicy będą uczyli się przeprowadzania wywiadów etnograficznych, dokumentowania uzyskanych informacji, wezmą udział w warsztatach operatorskich oraz nauczą się montowania filmów. Uczestnicy będą mieli za zadanie stworzenie materiałów filmowych dokumentujących losy emigrantów ze swego regionu. Twórcy najlepszych i najciekawszych dokumentów wezmą udział w konkursie, a ich prace zostaną włączone do archiwum Muzeum. Zrealizowane filmy zostaną opublikowane na stronach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży historią ich najbliższego otoczenia – własnej rodziny, sąsiadów i miasta, w którym mieszkają. Oferowane zajęcia służą uzupełnieniu edukacji szkolnej o wiedzę dotyczącą historii pierwszych emigracji i pasjonujących losów mieszkańców regionu. Uczestnicy wezmą udział w wystawie „Galicyjski sen o Ameryce”, a ich zadaniem będzie dotarcie do osób, które pamiętają historie pierwszych emigracji lub znają je z opowieści rodzinnych, oraz zebranie, opracowanie i utrwalenie za pomocą nowoczesnych technologii opowieści i wspomnień mieszkańców regionu.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież będzie miała okazję podjąć dialog ze starszym pokoleniem i poznać losy ludzi ze swego otoczenia. Dodatkowo nauka obsługi nowoczesnych urządzeń służących rejestracji materiałów i programów komputerowych do ich obróbki zapewni pewniejsze rozumienie otaczającej rzeczywistości i umiejętności twórczego jej przetwarzania.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook