PORTALublin - społecznościowa platforma edukacyjna wspierająca polsko-izraelskie spotkania młodzieżowe poprzez kompleksową ofertę materiałów edukacyjnych i szkoleń
Organizator: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
Adres: Grodzka 21, 20-112 Lublin, woj. lubelskie
Partner: Muzeum Historii Żydów Polskich
Czas trwania projektu: styczeń-maj 2010
Miejsce realizacji projektu: Lublin
URL: http://www.teatrnn.pl
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" to samorządowa instytucja kultury realizująca autorskie programy edukacyjno-artystyczne dotyczące dziedzictwa kulturowego i historycznego Lublina i Lubelszczyzny. Przygotowała projekt portalu społecznościowego dla uczniów i nauczycieli szkół lubelskich i izraelskich oraz program multimedialnych warsztatów edukacji międzykulturowej prowadzonych przez specjalnie wyszkolonych moderatorów, którzy skorzystają m.in. z doświadczeń pracowników Muzeum Historii Żydów Polskich. Zostaną nawiązane kontakty z młodzieżą i nauczycielami w Izraelu, którzy chcą zorganizować warsztaty z młodzieżą w Lublinie lub w całej Polsce.  

Młodzi Izraelczycy postrzegają Polskę jako kraj antysemicki, bo w Lublinie zwiedzają tylko dawny obóz koncentracyjny na Majdanku. Inicjatywa lubelskiego ośrodka ma szansę to zmienić i doprowadzić do twórczego dialogu wokół wspólnego dziedzictwa kulturowego Polaków i Żydów, a jednocześnie wzbogacić ubogą ofertę społeczno-kulturalną kierowaną do młodzieży na Lubelszczyźnie i realizować ją przy użyciu nowych metod edukacyjnych (Historia Mówiona, podcasting, cyfrowe opowiadanie historii).
W ramach warsztatów spotka się ok. czterystu młodych ludzi z Izraela i Polski. Młodzi Polacy otworzą się na kontakty międzynarodowe, wzrośnie w nich empatia, przełamią barierę językową. Owocem projektu będzie platforma internetowa, na której znajdą się scenariusze warsztatów polsko-izraelskich, które obejmą tematy pomijane w formalnej edukacji wraz z opracowanymi materiałami do ich prowadzenia oraz baza szkół poszukujących partnera po stronie polskiej i izraelskiej. Materiały będą dostępne w języku polskim, angielskim i częściowo hebrajskim.
 

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook