Ogniwa 2010
Organizator: Stowarzyszenie "Tratwa"
Adres: woj. ...
Partner: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Lider w EGO
Czas trwania projektu: styczeń-maj 2010
Miejsce realizacji projektu: Rożyńsk, Skomack Wielki
Działania Stowarzyszenia "Tratwa" koncentrują się na relacjach międzypokoleniowych pod kątem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z terenów popegeerowskich. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania"Lider w EGO" opracowuje szlaki turystyczne, prowadzi szkolenia animatorów lokalnych, rolników, radnych.  

Projekt „Ogniwa 2010” polega na stworzeniu programu edukacji kulturalnej młodzieży wiejskiej, który umożliwi im poznanie przeszłości i zrozumienie swoich najbliższych. W ramach projektu grupy dorosłych i młodzieży zanalizują i opracują cyfrowo zgromadzone w czasie poprzednich programów "Tratwy" opowieści, archiwalne fotografie, dokumenty i pamiątki. Pochodzą one od najstarszych mieszkańców ich wielokulturowych wiosek - Polaków-repatriantów, Mazurów, Ukraińców i Niemców. W efekcie tej pracy powstaną "Muzea Pamięci Wsi" oraz "Encyklopedia Ogniw" - będzie to e-book ilustrujący wybrane przez młodych istotne dla nich hasła, zobrazowane zarejestrowanymi cyfrowo opowieściami, fotografiami etc. Opracowany zostanie również plan ścieżki edukacji kulturowej i regionalnej, która będzie ofertą zarówno dla szkół ełckich jak i dla turystów. Przygotowana w trakcie warsztatów gawędziarstwa młodzież będzie prezentować efekty pracy studentom i uczniom szkół średnich Ełku i Olsztyna. Doświadczenia projektu poznają także liderzy społeczności wiejskich powiatu, lokalne stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne i szkoły.
Dzięki projektowi tak dorośli jak i młodzi uczestnicy odkryją, że ich najbliższe otoczenie jest niezwykle bogate, co pozwoli im odejść od schematu negatywnej oceny własnego środowiska typowej dla mieszkańców popegeerowskich wsi.
 

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook