Ocalić od zapomnienia
Organizator: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Łomnica "Łomniczanie"
Adres: Łomnica-Zdrój 153, 33-351 Łomnica-Zdrój, woj. małopolskie
Partner: Urząd Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju, Gazeta Samorządu Lokalnego „Znad Popradu”
Czas trwania projektu: styczeń–czerwiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Łomnica Zdrój
Projekt "Ocalić od zapomnienia" odpowiada na potrzebę zachowania unikatowych w skali kraju obrzędów, zwyczajów oraz tradycji górali łomnicońskich. Kultura ta nie została dotychczas opisana w sposób całościowy, brak również systematycznych prób jej udokumentowania. Projekt będzie dotyczył tradycyjnego tańca, gwary łomniczańskiej i kultury oralnej regionu. W wyniku prac uczestników projektu zostanie wydany słownik gwary łomniczańskiej. Powstaną również audiobooki nagrane w gwarze łomniczańskiej zawierające opowiadania, legendy i wiersze regionu oraz sfilmowane zostaną tańce i przyśpiewki łomnicońskie. Publikacje te będą dostępne zarówno w tradycyjnych formach (publikacji książkowych, kaset filmowych), jak i w formacie cyfrowym dostępnym online.

Przez pięć miesięcy trwania projektu uczestnicy będą brali udział w cotygodniowych spotkaniach poświęconych kulturze i tradycjom regionu. Młodzież będzie pracowała podczas nich samodzielnie, w grupach i pod kierunkiem nauczyciela, poznając dokładnie rolę i znaczenie gwary dla zachowania tożsamości, tradycyjne tańce oraz zwyczaje regionu. Zadaniem uczestników będzie nie tylko nauczenie się posługiwania terytorialną odmianą języka, lecz również znalezienie i stworzenie dla siebie samych pomocy dydaktycznych. Dzięki pracy w terenie i wywiadów ze starszymi mieszkańcami wsi będą zbierali i archiwizowali potrzebne do realizacji projektu materiały. Poznają tym samym również sposoby kreatywnego korzystania z nowoczesnych technologii i mediów przy próbach ocalenia elementów kultury tradycyjnej

Uwieńczeniem projektu będą pokazy przygotowanych przez uczestników tańców, przyśpiewek i recytacji gwarą podczas śtrytu – tradycyjnego święta pasterzy łomnickich.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook