Nieakademicka szkoła twórczego pisania
Organizator: Razem dla Radomki
Adres: 26-600 Radom, woj. mazowieckie
Partner: Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, Oddział Muzeum Literatury w Warszawie
Czas trwania projektu: styczeń - maj 2011
Miejsce realizacji projektu: Radom, Wsola
Projekt "Niekademickiej szkoły twórczego pisania" skierowany jest do młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Jedlińsk. W ramach projektu chcemy odnaleźć grupę 15 utalentowanych osób przejawiających predyspozycję do bycia animatorami kultury. Ci młodzi liderzy projektu wspólnie z pracownikami Muzeum Witolda Gombrowicza oraz LGD "Razem dla Radomki" przygotują i przeprowadzą konkurs na krótką formę prozatorską. Dzięki udziałowi w warsztatach z dziennikarstwa telewizyjnego, z zakresu tworzenia videobloga, czy też zajęciom z nowych mediów uczestnicy projektu stworzą nowoczesną platformę promocyjną literatury w postaci videobloga, na którym przedstawiać będą przebieg projektu. Zapraszamy do odwiedzin videobloga projektu www.muzeumgombrowicza.com.pl    

Projekt "Niekademickiej szkoły twórczego pisania" skierowany jest do młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Jedlińsk. W ramach projektu chcemy odnaleźć grupę 15 utalentowanych osób przejawiających predyspozycję do bycia animatorami kultury. Ci młodzi liderzy projektu wspólnie z pracownikami Muzeum Witolda Gombrowicza oraz LGD "Razem dla Radomki" przygotują i przeprowadzą konkurs na krótką formę prozatorską. Dzięki udziałowi w warsztatach z dziennikarstwa telewizyjnego, z zakresu tworzenia videobloga, czy też zajęciom z nowych mediów uczestnicy projektu stworzą nowoczesną platformę promocyjną literatury w postaci videobloga, na którym przedstawiać będą przebieg projektu.

Warsztaty z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego - poprowadzone zostaną przez Grupę Medialną w Radomiu (producenta lokalnego programu w telewizji kablowej), a ich uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć "od kuchni" pracę dziennikarzy. Nauczą się jak prawidłowo stworzyć relację filmową, jak przygotować montaż, jak ustawić kadr, ostrość, światło, dźwięk w produkcjach multimedialnych. Przygotowane przez Grupę Medialną i uczestników projektu relacje filmowe będą emitowane na łamach lokalnego programu telewizyjnego - TV Dami. Powstanie również videoblog, który zostanie przygotowany i opracowany przez młodych animatorów kultury - stając się narzędziem komunikacji literackiej i artystycznej, który będzie kontynuowany również po zrealizowaniu projektu, stając się platformą dla młodych twórców i odbiorców kultury.

Finałem projektu będzie przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu literackiego "Pamiętnik z okresu dojrzewania". Animatorzy za pośrednictwem portali internetowych, stron tematycznych, społecznościowych, innych narzędzi internetowych oraz tradycyjnych mediów zajmujących się kulturą rozpropagują konkurs. Spośród autorów prac konkursowych jury wybierze dziesięciu uczestników, których zaprosimy na trzydniowy pobyt we Wsoli i w Warszawie, na który składać się będą wykłady połączone z warsztatami, które poprowadzą wybitni fachowcy z dziedziny literatury, kultury, nowych mediów. Zajęcia będą mięć charakter otwarty. Dla uczestników projektu nagrodą będzie koncert finałowy - na którym zaprezentują się zaproszeni artyści.

Projekt dąży do wyłonienia grupy lokalnych liderów kultury, osób które zostaną włączone w organizację "Nieakademickiej szkoły twórczego pisania", a poprzez to nabędą nowe umiejętności i kompetencje, pozwalająca im na kreowanie i przygotowywanie wydarzeń kulturalnych. Dzięki przeprowadzeniu konkursu literackiego - chcemy odnaleźć młode talenty literacki, a także zainspirować ich do twórczości i kreatywności, poprzez udział w konkursie literackich, a następnie w warsztatach pisarskich. Projekt umożliwi także osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, pochodzących z terenów wiejskich o ograniczonym dostępie do kultury, a szczególnie do literackiego życia - kontaktu ze współczesną wiedzą o literaturze i nowoczesną krytyką literacką.

Zdjęcia i filmy z realizacji projektu można obejrzeć na stronie: http://muzeumgombrowicza.com.pl/

 

Biuro projektu:
LGD "Razem dla Radomki" - Biuro projektu
ul. Wernera 9/11 26-600 Radom
tel. 48 38 58 996
e-mail: promocja@razemdlaradomki.pl

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook