Gerbsenis, opowieść niezaginiona. Co Bawand zaklęła w preyden i wende?
Organizator: Fundacja Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
Adres: Genewska 29, 03-940 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”, Pracownia Archeologiczna Justyna Szymonik-Polak, Radio Bajka - BAJKA Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci
Czas trwania projektu: styczeń–czerwiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
„Gerbsenis, opowieść niezaginiona” jest nowatorską propozycją edukacji i aktywizacji kulturalnej, łączącą poznanie naukowe, ekspresję artystyczną z umiejętnościami korzystania technologii cyfrowych. W ramach projektu zostanie zorganizowany trzyetapowy konkurs związany z odkrywaniem historii swego regionu. Projekt zakończy się multimedialną prezentacją zebranych opowieści oraz terenowym biegiem na orientację. Uczestnicy projektu będą dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami za pomocą specjalnie utworzonej w tym celu platformy internetowej, na której będą również zamieszczali wyniki swych prac. W czasie trwania konkursu powstanie około 100 multimedialnych opowieści związanych z tradycją i dziedzictwem Warmii i Mazur.

Przed uczestnikami projetu stoi zadanie wyszukania źródeł historycznych opowieści, którymi będą się zajmowali, oraz jej twórcze opracowanie literackie. Kolejnym etapem jest stworzenie jej multimedialnej prezentacji przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi cyfrowych (fotografii, animacji, nagrania audio) oraz dowolnych form i środków artystycznego wyrazu (film, grafika, drama). Projekt sprzyja rozwijaniu tożsamości kulturowej, ma też za zadanie rozbudzać zainteresowanie historią własnego regionu. Jest to tym ważniejsze, że Warmia i Mazury są obszarem o największym w Polsce zróżnicowaniu etniczno-kulturowym i skomplikowanej historii, co często utrudnia identyfikację z regionem.

Na związanej z projektem platformie internetowej oraz stronie internetowej Radia Bajka zostanie również opublikowany zestaw scenariuszy lekcyjnych wraz ze służącym do wykorzystania jako pomoc dydaktyczna słuchowiskiem z nagranymi dziesięcioma wyróżnionymi opowieściami.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook