Etnoprojekt dla najmłodszych
Organizator: Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dymowskiego
Adres: Koszykowa 24/12, 00-553 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Otwockie Centrum Kultury – Muzeum Ziemi Otwockiej, Linia Otowcka – Tygodnik Regionalny
Czas trwania projektu: styczeń–maj 2013
Miejsce realizacji projektu: Otwock
„Etnoprojekt dla najmłoszych” to cykl warsztatów etnograficznych dla dzieci i młodzieży inspirowanych sztuką ludową powiatu otwockiego. Podczas zajęć odbywających się na terenie Otwockiego Centrum Kultury uczestnicy będą poznawali tradycyjne rodzaje rzemiosła i sposoby zdobnictwa oraz uczyli się wykorzystywać ludowe formy i motywy w projektowaniu przedmiotów użytkowych. Spotkania będą prowadzone wspólnie przez etnografów, muzealników i projektantów. Projekt zakończy się wystawą prac uczestników warsztatów. W ramach projektu powstanie również program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z zakresu etnodesignu. Zostanie przekazany wszystkim instytucjom publicznym w Polsce zajmujących się edukacją etnograficzną i antropologiczną.

Tereny powiatu otwockiego, na którego terenie projekt będzie realizowany, są z jednej strony ostoją tradycyjnej wsi i jej zwyczajów, z drugiej jednak wielu jego mieszkańców nie zdaje sobie z tego sprawy. Warsztaty mają na celu pokazanie uczestnikom, czym jest kultura ludowa, w jaki sposób może być inspiracją do działań twórczych oraz jak można ją wykorzystywać we współczesnym wzornictwie. Projekt ma więc również kształtować poczucie tożsamości kulturowej i regionalnej.

Ukoronowaniem projektu będzie zorganizowanie przez uczestników projektu własnych warsztatów na terenie muzeum, na których będą przekazywać swoją wiedzą na temat twórczości ludowej i nabyte umiejętności innym mieszkańcom Otwocka.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook