e-Qulturalny Beskid Niski Młodych
Organizator: Stowarzyszenie Pogranicza
Adres: 38-312 Ropa, woj. małopolskie
Partner: Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków
Czas trwania projektu: styczeń - maj 2011r.
Miejsce realizacji projektu: Ropa
Tematem projektu jest edukacja młodzieży wiejskiej w zakresie dziennikarstwa, której efekty pozwolą beneficjentom stać się aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego i społecznego. Projekt jest realizowany w Beskidzie Niskim, którego dziedzictwo kulturowe jest w niewystarczającym stopniu znane i doceniane, przede wszystkim wśród młodych mieszkańców.Region to ciekawy, ponieważ są tu obecne różne kultury, religie, tradycje, tworząc łagodną mieszankę różnorodności. Spotkać tutaj można perły drewnianej architektury sakralnej, rzemieślników wykonujących archaiczne zawody, nikomu nieznanych artystów.Mieszkają także tutaj osoby młode, ambitne i utalentowane. Czy Beskid Niski jest krainą przyjazną dla młodzieży? - to pytanie było jedną z inspiracji dla organizacji warsztatów dziennikarskich. Realizacją przedsięwzięcia zajęło się Stowarzyszenie Pogranicza ze wsi Ropa i współpracujące z nim Krynickie Towarzystwo Upowszechniania Kultury i Tradycji Łemków. Po przeprowadzeniu akcji promocyjnej zaprosiliśmy do Krynicy, na ferie, 30 młodych mieszkańców Bartnego, Kobylanki, Gorlic, Stróżówki, Szymbarku, Gładyszowa, Ropy, Łosia, Krynicy – Zdroju, Regetowa. Na warsztatach młodzież, przy wsparciu pedagogów i profesjonalistów z branży prasowej i radiowej, zaczęła budować swój własny portal. Najpierw odbyła się integracja uczestników, zajęcia z komunikacji interpersonalnej, trening twórczego myślenia, następnie zapoznanie z działaniem kamer, aparatów fotograficznych i dyktafonów, ale także praca z komórką, notatnikiem i długopisem. Wszystko po to by z biernego odbiorcy informacji stać się jej nadawcą. Młodzież wyposażona w wiedzę teoretyczną i akcesoria dziennikarskie rozpoczęła ćwiczenia w terenie, na krynickim deptaku, górze Parkowej, Jaworzynie Krynickiej. Po powrocie z ćwiczeń terenowych do późnych godzin wieczornych trwały analizy zarejestrowanych materiałów. Aktualnie uczestnicy projektu zbierają materiały dziennikarskie w swoich miejscowościach, realizowane są zjazdy szkoleniowe i wycieczki – „Szlakiem Architektury Drewnianej”, „Ginące zawody i nie odkryci artyści”. Pierwsze efekty to zrealizowane konferencje prasowe, w których wzięli udział: burmistrz Krynicy, były marszałek województwa, wójt gminy Ropa. Młodzież powołała redakcję portalu, który ma siedzibę tymczasową w Gorlicach, zbiera i opracowuje materiały dziennikarskich, zaś w każdą środę i sobotę uczestnicy spotykają się na Facebooku w grupie „Beskidzki Kocioł”. Pierwsze artykuły są już dostępne na portalu www.beskidniski.eu . W planach konferencja podsumowująca realizację projektu, którą przygotuje i poprowadzi sama młodzież. Pozytywnym aspektem jest rozwojowość przedsięwzięcia – planowane jest wydanie własnego czasopisma z najlepszymi artykułami oraz organizacja warsztatów muzycznych, ponieważ w trakcie spotkań młodzież odkryła, że oprócz pasji dziennikarskiej łączy ją muzyka - na 30 uczestników 27 gra na instrumentach muzycznych. Dodatkowo nawiązane zostały przyjaźnie…

Brak jest aktualizowanych informacji na temat aktywności ciekawych ludzi, działalności grup artystycznych, stanu obiektów architektury. Młodzi mieszkańcy Łemkowszczyzny i Pogórza są głównie odbiorcami kultury masowej, przekazywanej przez duże media. Celem projektu jest przygotowanie przez uczestnictwo w warsztatach osób, które zostaną dziennikarzami lokalnymi, i będą informować przez Internet o życiu kulturalnym własnej miejscowości. Strona internetowa, współpraca z lokalną prasą, telewizją regionalną, portalami internetowymi sprawi, że z biernych odbiorców informacji, beneficjenci projektu staną się aktywni, przetwarzając dziedzictwo kulturowe na współczesny język kultury. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawować będą przedstawiciele lokalnych mediów, natomiast same warsztaty obejmą szeroki zakres umiejętności i wiedzy, od technicznych aspektów posługiwania się sprzętem, po zajęcia z zakresu twórczego myślenia, autoprezentacji oraz komunikacji interpersonalnej. Efektem projektu będzie włączenie osób młodych w działania na rzecz zaistnienia informacji o lokalnym dziedzictwie kulturowym w nowoczesnych mediach.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść
Komentarze:
karolina
26 września 2011, 23:58
mnie się bardzo podobało! chciałabym przeżyć taką przygodę jeszcze raz :))) pozdrowienia dla mikołaja, naszego naczelnego!!! i dla całej ekipy Beskidzkiego Kotła!

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook