UNIEJÓW W FOTOKODACH
Organizator: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie
Adres: Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, woj. łódzkie
Partner: Zespół Tańca Dawnego Dworzanie w Uniejowie
Czas trwania projektu:
Miejsce realizacji projektu: Uniejów
URL: http://www.mgbpuniejow.pl
Projekt „UNIEJÓW W FOTOKODACH” umożliwi młodzieży z gminy Uniejów poznanie swojego miasta i korzeni, zapewni ciekawe narzędzie edukacji regionalnej, w czynny sposób pomoże dotrzeć do historii przodków. Założeniem projektu jest połączenie elementów edukacyjnych z nowoczesnymi technologiami.

Z pomocą fotokodow i aplikacji mobilnej młodziez bedzie uczyć się o Uniejowie i tworzyć jego subiektywny obraz podczas warsztatów i gry terenowej. Uczestnikami będzie młodzież z Zespołu Dworzanie oraz z ZHP w Uniejowie. Powstanie historyczno-kulturowa ścieżka dydaktyczna, rejestrująca pamięć o regionie, będąca formą edukacji pobudzającej zainteresowania i poczucie troski o zachowanie śladów przeszłości. Trasa dydaktyczna będzie obejmować charakterystyczne miejsca dla miasteczka. Planowane jest ustawienie 10 tablic informacyjnych z fotokodami na terenie miasta, m. in. przy: VIXw. Zamku, kolegiacie, rynku, w parku zamkowy, basenach termalnych, miejscach związanych z legendami. Na tablicach będzie opis miejsca oraz fotokod. Zastosowanie fotokodów przyczyni się do innowacyjnego kształcenia dzieci i młodzieży. Trasa dydaktyczna powstanie na warsztatach (będzie ona narzędziem i efektem projektu), w których uczestniczyć będzie młodzież - 20 osób podzielone na pięć 4-osobowych grupy, co umożliwi sprawny przebieg gry terenowej z wykorzystaniem mobilnej aplikacji. Nie narażając młodzieży na koszty korzystania z mobilnych technologii, zakupione zostaną karty telefoniczne.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook