Tradycja - Reaktywacja
Organizator: Fundacja OVO dla Kultury i Edukacji
Adres: 50-326 Wrocław, woj. dolnośląskie
Partner: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedarach, Miedary
Czas trwania projektu: styczeń-maj 2012
Miejsce realizacji projektu: Wrocław, Brenna, Miedary
 Projekt skierowany jest do dzieci pochodzących z małych wsi, gdzie dostęp do oferty kulturalnej jest bardzo ograniczony. Jednocześnie są to miejsca, w których regionalne tradycje są wciąż żywe, a przeprowadzane warsztaty mają uświadomić uczestnikom tkwiący w nich potencjał. Warsztaty będą miały charakter interdyscyplinarny: śpiew biały, emisja głosu, taniec, rękodzieło, techniki multimedialne i filmowe. Odbędą się też tygodniowe warsztaty wyjazdowe, a zakończy je otwarty dla publiczności koncert finałowy połączony z pokazem multimedialnym. Dokumentacja powstawania projektu wraz ze wszystkimi materiałami projektowymi zostaną udostępnione innym animatorom kultury.

 „Tradycja – Reaktywacja” ma na celu przełamanie schematycznego pojmowania kultury tradycyjnej jako mało interesującej oraz zachęcenie młodych ludzi do czerpania z dziedzictwa kulturowego i łączenia tradycji z nowoczesnością, szczególnie przy wykorzystaniu nowych technologii. W tym przypadku współpracować będą zespoły pieśni i tańca z filmowcami i animatorami kultury. Przedsięwzięcie pozwoli uczestnikom warsztatów zinterpretować tradycję w oparciu o własne doświadczenia i zaprezentować ją nowoczesnymi metodami. To doświadczenie posłuży jako źródło rozwoju osobistego oraz sposób na wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczy młodym ludziom nowych narzędzi ekspresji.
Projekt odpowiada na potrzebę poznawania autentycznej sztuki ludowej. Przyniesie wymierne efekty w postaci materiałów szkoleniowych niezbędnych do pracy dydaktycznej, które wskażą jak odwoływać się do tradycji przy użyciu nowoczesnych metod i wiedzy.

Prowadzenie warsztatów:
- Witold Kozłowski z Fundacji OVO (warsztaty śpiewu),
- Marzena Motyl z Fundacji OVO (warsztaty głosowe),
- Ania Ejsmont z MediaPlankton (warsztaty filmowe),
- Joanna Sleziak z zespołu "Miedarzanie" (warsztaty taneczne).

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook