Skansen Na Dłoni. Opracowanie w Parku Etnograficznym w Tokarni integracyjnej ścieżki edukacyjnej dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z dysfunkcjami wzroku.
Organizator: Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
Adres: Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce, woj. świętokrzyskie
Partner: Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski w Kielcach,Pracownia Edukacyjna Mysz Polna,Drużyna Zuchowa Nieprzetartego Szlaku „Kryształki”
Czas trwania projektu: luty - czerwiec 2012
Miejsce realizacji projektu: Tokarnia
URL: http://www.mwk.com.pl
  „Skansen Na Dłoni” to niezwykły projekt angażujący aż cztery instytucje, których wspólne wysiłki i doświadczenie zaowocują stworzeniem edukacyjnej ścieżki w jednym z najpiękniejszych skansenów w kraju czyli w Parku Etnograficznym w Tokarni (PET). Będą to trzy rodzaje warsztatów dla dzieci z dysfunkcjami wzroku oraz dzieci zdrowych dotyczące hafciarstwa, architektury drewnianej oraz kuchni regionalnej. Do każdego warsztatu zostaną stworzone specjalne pomoce naukowe odpowiadające na potrzeby dzieci z dysfunkcjami wzroku, takie jak serwetki do nauki ściegów, miniatura jednego z obiektów PET czy specjalna książka kucharska. Dodatkowo każdemu z warsztatów będą towarzyszyły tematyczne ścieżki dźwiękowe.

 Powstała innowacyjna ścieżka edukacyjna będzie dopasowana do faktycznych potrzeb dzieci, gdyż konspekty warsztatów zostaną zatwierdzone przez Małych Ekspertów, czyli dzieci z dysfunkcjami wzroku. Przedstawiona w interesujący sposób ścieżka przyniesie dzieciom konkretną wiedzę, nad której wartością merytoryczną będą czuwali pracownicy Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Pracownia Edukacyjna „Mysz Polna”, która ma bogate doświadczenie we współpracy z muzeami przy tworzeniu materiałów edukacyjnych i specjalizuje się w wydawnictwach skierowanych do dzieci.
Projekt odpowiada na potrzeby edukacyjne dzieci z dysfunkcjami wzroku. Olbrzymią zaletą jest też integracja tych dzieci z rówieśnikami – zdrowe dzieci poprzez zabawę podczas warsztatów będą miały okazję poznać świat osób niewidzących i niedowidzących. Tu niezwykle pomocna będzie Drużyna Zuchowa Nieprzetartego Szlaku „Kryształki”, która od lat wychowuje dzieci i młodzież w duchu integracji oraz pracownicy Polskiego Związku Niewidomych.
Realizacja projektu przyczyni się do promowania kultury, w szczególności kultury ludowej, wśród dzieci i młodzieży, także wśród osób niepełnosprawnych. Pierwotnie ścieżka edukacyjna jest przewidziana dla osób z dysfunkcjami wzroku, jednak w przyszłości planowane jest dostosowanie jej do potrzeb innych grup niepełnosprawnych. Akcja będzie nagłośniona medialnie, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników innych skansenów w Polsce, a wszystkie materiały, scenariusze i dobre praktyki wypracowane podczas projektu zostaną udostępnione zainteresowanym na zasadzie otwartej licencji.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook