Sąsiedzki GPS
Organizator: Pszczyńskie Centrum Kultury
Adres: ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna, woj.
Partner: Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Pszczynie, Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego), Pless Intermedia, Grupa Terrabit Janusz Hess
Czas trwania projektu: styczeń – czerwiec 2015
Miejsce realizacji projektu: Pszczyna
URL: http://www.pckul.pl/
Projekt jest okazją do spotkania małych i dużych mieszkańców Pszczyny, budowania wzajemnego zaufania i lokalnych więzi pod pretekstem poznawania lokalnej historii. Główną grupą odbiorców będą dzieci skupione wokół Pszczyńskiego Centrum Kultury oraz starsi mieszkańcy Pszczyny z Uniwersytetu III Wieku i Sybiracy.

Dwie grupy pokoleniowe spotkają się po to, by nagrać materiały dźwiękowe, dotyczące sąsiadów, historii rodzinnych i najbliższej okolicy. Nagrania zostaną wykorzystane do stworzenia innowacyjnej aplikacji „niePrzewodnika” po Pszczynie, działającej w oparciu o GPS na zasadzie Augumented Reality. Najmłodsi uczestnicy zostaną przygotowani do reporterskiej pracy poprzez cykl warsztatów dźwiękowo-muzycznych, dzięki którym opanują podstawowe umiejętności obsługi narzędzi nowych mediów takich jak dyktafon, rekorder, kamera. Premiera aplikacji będzie miała miejsce podczas festiwalu Teatralna Maszyna Pszczyna – sąsiedzkiego festiwalu, odbywającego się od czterech lat w Pszczynie, dzięki zaangażowaniu młodych ludzi. Obie grupy uczestników włączą się w przygotowanie kampanii społecznej dotyczącej sąsiedztwa, zaufania i więzi.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook