Otwarte Zabytki dla młodzieży
Organizator: Fundacja Projekt: Polska
Adres: 00-159 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie,Centrum Edukacji Obywatelskiej (Szkoła z klasą 2.0)
Czas trwania projektu: styczeń 2014 - maj 2014
Miejsce realizacji projektu: Góry Wysokie, Warszawa
Uczniowie będą testować innowacyjną aplikację Otwartych Zabytków. Część zajęć odbędzie się w terenie, gdzie z pomocą aplikacji młodzież będzie sprawdzać stan materialny obiektów i je fotografować. W części stacjonarnej uczestnicy poznają zasady otwartości i dzielenia się wiedzą w sieci i nauczą się „otwierać” lokalne zabytki na potrzeby społeczności internautów. Uczestnicy skorzystają też jako pierwsi z aplikacji do tworzenia tras i przygotują spacerowniki śladami zabytków po swojej okolicy. Spacerowniki zostaną wykorzystane jako praktyczne narzędzie służące promocji regionu i zostaną rozesłane do punktów informacji turystycznej oraz regionalnych ośrodków kultury. Docelowo zostanie stworzona ogólnopolska, społecznościowa baza zabytków. W trakcie projektu opracowane zostaną materiały instruktażowe dotyczące korzystania z serwisu Otwarte Zabytki i przeznaczone dla nauczyciele historii, architektury i geografii oraz edukatorów krzewiących wśród młodzieży patriotyzm lokalny i dbałość o dziedzictwo kulturowe. Efekty projektu zostaną wypromowane kanałami partnerów Otwartych Zabytków - m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook