Moje miasto - moja przestrzeń
Organizator: Galeria Sztuki
Adres: 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
Partner: V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, Warsztat Terapii Zajęciowej „Jutrzenka”,Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Legnicy,Towarzystwo Miłośników Legnicy „PRO LEGNICA”
Czas trwania projektu: styczeń-czerwiec 2012
Miejsce realizacji projektu: Legnica
 Projekt „Moje miasto – moja przestrzeń” powstał jako efekt współpracy kilku instytucji i ma na celu wypracowanie twórczej postawy młodzieży wobec legnickiego dziedzictwa kulturowego. Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym zostanie przedstawiona skomplikowana historia Legnicy oraz zdiagnozowane potrzeby architektoniczne miasta wskazując przy tym elementy zabudowy wymagające zmiany.

 Drugi etap polega na wirtualnej rewitalizacji wybranego fragmentu miasta (podwórka, ulicy, placu) lub wirtualnego zagospodarowania wolnej przestrzeni. W tym celu zostaną wykorzystane nowoczesne technologie, które na podstawie zgromadzonej w pierwszym etapie wiedzy i materiałów, posłużą do wykreowania przez młodych ludzi „miasta idealnego”.
W efekcie powstanie 6 multimedialnych realizacji związanych z konkretnymi miejscami w Legnicy, strona internetowa opisująca projekt oraz wystawa fotograficzna, w centrum miasta odbędą się też projekcje filmowe prezentujące efekty przedsięwzięcia.
Uczestnikami projektu będą uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego, szkoła zadba również o przygotowanie sali oraz sprzętu komputerowego oraz zapewni pomoc i opiekę nauczycieli. W akcji wezmą też udział podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej „Jutrzenka”. „Jutrzenka” już od ponad dziesięciu lat działa na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz pomaga w zwiększeniu aktywności i zaradności osób pozostających pod ich opieką.
Kolejni partnerzy, czyli Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Legnicy oraz Towarzystwo Miłośników Legnicy „PRO LEGNICA”, zapewnią wysoki poziom merytoryczny warsztatów oraz udostępnią materiały na temat historii i architektury Legnicy będące w ich posiadaniu.
Legnica jest miejscem, w którym zbiegają się wpływy polskie, czeskie, niemieckie i rosyjskie, to prawdziwy tygiel narodowościowy i kulturowy. Wiąże się z tym problem tożsamości mieszkańców oraz ich identyfikacji z Legnicą. „Moje miasto – moja przestrzeń” przybliży młodym ludziom historię i architekturę Legnicy i umożliwi im świadome uczestniczenie w kulturze swojego miasta, kreowanie nowych wydarzeń artystycznych oraz wzmocni lokalny patriotyzm.
Uczestnicy projektu poznają historię i architekturę miasta i nauczą się twórczego wykorzystania zebranej wiedzy. Warsztaty zapoznają ich z nowoczesnymi technologiami oraz zmotywują do kreatywnego wykorzystania zarówno posiadanej wiedzy jak i dostępnych narzędzi.
W projekcie weźmie udział także młodzież niepełnosprawna oraz z rodzin dysfunkcyjnych, dla której udział w tym przedsięwzięciu będzie ważnym wydarzeniem budującym wiarę we własne siły.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook