COOLturalnie Nakręceni
Organizator: Polski Komitet Pomocy Społecznej w Głuchołazach
Adres: 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
Partner: Centrum Kultury, Głuchołazy
Czas trwania projektu: styczeń-maj 2012
Miejsce realizacji projektu: Głuchołazy
 Celem główny projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej, szczególnie podopiecznych Świetlicy, wykorzystująca tematykę filmu i kina jako ośrodka zainteresowania i metody socjoterapii. Projekt rozpocznie się w styczniu edukacyjną wycieczką do Muzeum Kinematografii w Łodzi. Od lutego do maja dwa razy w miesiącu odbywać się będą warsztaty tematyczne dotyczące historii kina, filmu, reżyserii itp. W trakcie zajęć podopieczni świetlicy będą pracować w grupach nad stworzeniem filmu dokumentalnego promującego Głuchołazy. Dwa razy  w miesiącu odbywać się będą lekcje biblioteczne mające na celu zgłębianie wiedzy na temat filmu, historii miasta, turystyki itp. poprzez sięganie do materiałów bibliotecznych.

 Projekt odpowiada na potrzeby zarówno podopiecznych Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Głuchołazach jak i samego miasta i jego mieszkańców. Głuchołazy, które przed powodzią w 1997 r. był miejscem uzdrowiskowym, chętnie odwiedzanym przez urlopowiczów, zostały nieco zapomniane przez turystów. Miasto powoli odzyskuje swoje dawne atuty, które należy przedstawić szerszej publiczności. Pomysł nakręcenia filmu promującego miasto przez podopiecznych świetlicy łączy elementy socjoterapii, budowania postawy obywatelskiej i patriotyzmu lokalnego, integruje grupę, jest formą rekreacji i współpracy lokalnych ośrodków kultury dla wspólnego celu, którym jest promocja rodzinnego miasta.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook