Agri CULTURA pierwszych rolników. Powrót do przeszłości. Odtwarzanie pradziejów za pomocą animacji komputerowych - warsztaty edukacyjne dla dzieci.
Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie
Adres: 27-620 Dwikozy, woj. świętokrzyskie
Partner: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,Radio Leliwa sp.z.o.o
Czas trwania projektu: styczeń 2014 - maj 2014
Miejsce realizacji projektu: Góry Wysokie , Chwałki, Kichary Nowe
Projekt prowadzony będzie w postaci edukacyjnych warsztatów teoretyczno-plastycznych, uwieńczonych stworzeniem animacji komputerowej zwanej dalej bajka animowaną. Projekt skierowany jest do ok 60 dzieci z przedzkola i szkoły w Górach Wysokich. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć pozalekcyjnych oraz weekendowych spotkań, które zapoczątkowane będą wspólną integracją oraz aktywizacją dzieci poprzez gry i zabawy. Projekt oscyluje wokół tematu "Pierwszych rolników", którzy przed 5 tyś. lat osiedlili się na Sandomierszczyźnie tworząc z niej jedno z centrów cywilizacyjnych Europy. Projekt podzielony jest na 6 etapów kończących się „Piknikiem Pradziejowym Pierwszego rolnika”. Za pomocą warsztatów dzieci zapoznają się z historią, archeologii i etnografią regionu, porównają jak żyli ludzie przed wiekami, co uprawiali i jakimi narzędziami się posługiwali, wyznaczą podobieństwa i różnice do dzisiejszych czasów. Chcemy pokazać dzieciom, jak ważną rolę odgrywa rolnictwo w dziejach ludzkości, a także chcemy wzbudzić w dzieciach poczucie wartości i przywiązania do swojej małej ojczyzny, ale żeby to zrobić, dzieci muszą poznać historię miejsca z którego pochodzą. Elementem końcowym będzie bajka animowana, której elementy powstaną podczas warsztatów plastycznych, a następnie zostanie zekranizowana w pracowni komputerowej w ramach wykorzystania nowych technologii. Podsumowaniem projektu będzie projekcja bajki wśród ludności miejscowej połączona z piknikiem pradziejowym "Pierwszego Rolnika"
Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook