AKCJA (RE)ANIMACJA
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale
Adres: 36-040 gokiw@boguchwala.pl, woj. podkarpackie
Partner: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki,Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale,Urząd Miasta Boguchwała
Czas trwania projektu: styczeń 2014 - maj 2014
Miejsce realizacji projektu: Boguchwała
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Boguchwały stworzą film animowany o mieście, z którego pochodzą. Akcję rozpocznie wykład inauguracyjny o historii polskiej animacji, otwarty dla wszystkich chętnych nie tylko dla uczestników projektu. Przez pierwszy miesiąc uczestnicy będą odkrywać historie i kulturę regionu poprzez wywiady i rozmowy z mieszkańcami, oraz umiejętne przeglądanie archiwów, starych fotografii, książek i internetu. Badania te staną się inspiracją dla dalszego pogłębiania wiedzy i podejmowania samodzielnych działań twórczych. Podczas warsztatów pod okiem specjalisty młodzież stworzy scenariusz filmu animowanego o Boguchwale. Kolejna trwająca trzy miesiące część projektu, to prace nad artystycznym zaprezentowaniem zebranych wiadomości. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach dotyczących tworzenia animacji, podczas których zapoznają się z technikami graficznymi, malarskimi i fotograficznymi, co pozwoli im stworzyć własny film animowany. Dwa ostatnie spotkania warsztatowe dotyczyć będą montażu filmu. Zajęcia będą odbywać się w pracowaniach Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Projekt zakończy uroczysty pokaz powstałego filmu oraz filmu dokumentującego poszczególne etapy pracy uczestników, a także wystawa powstałych prac. Finał projektu uczestnicy zaplanują i zrealizują samodzielnie.
Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook