Materiały do pobrania

Publikacja "dobre praktyki"

Publikacja "dobre praktyki" zawiera mnóstwo pomysłów na kreatywne projekty muzyczne i dźwiękowe, teatralne i wizualne. Ku Inspiracji!

działania teatralne - zainspiruj się!
sztuki wizualne- zainspiruj się!
projekty muzyczne i dźwiękowe- zainspiruj się!

broszura zainspiruj się - dobre praktyki Akademii Orange
Broszurka zawiera szczegółowy opis 20 projektów z trzech edycji programu, z informacjami o tym, jak podobne przedsięwzięcie zrealizować samemu. Zawiera również opisy projektów, w ramach których powstały materiały edukacyjne, gotowe do wykorzystania w innych przedsięwzięciach. Zachęcamy do lektury i inspirowania się :)
 
Jak stosować wolne licencje Creative Commons - rekomendacje dla partnerów programu Akademia Orange Fundacji Orange (pdf)
Tekst opracowali Justyna Hofmokl oraz Alek Tarkowski z Creative Commons Polska. W dokumencie wykorzystano "Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych" opracowany przez Karolinę Grodecką, wydany w 2010 przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń na licencji Creative Commons CC-BY.
 

Instrukcja dla grantobiorców umieszczania materiałów na platformie Akademii Orange (pdf)

Wzór scenariusza warsztatów
Oświadczenie - wolontariusz.pdf

Oświadczenie - wizerunek dziecka.pdf

Program warsztatów Akademii Orange


Logo Fundacji Orange

Opis zasad wykorzystania Logo Fundacji Orange - do pobrania
Szerszy Opis zasad wykorzystania Logo Fundacji Orange - do pobrania
Logo 1 Fundacji Orange - do pobrania 
Logo 2 Fundacji Orange - do pobrania
Logo 3 Fundacji Orange - do pobrania
Logo 4 Fundacji Orange - do pobrania
Logo 5 Fundacji Orange - do pobrania
Logo 6 Fundacji Orange - do pobrania


zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook