Laureaci programu Akademii Orange

Z radością prezentujemy listę 40 nagrodzonych inicjatyw kulturalnych dla dzieci i młodzieży, które od stycznia będą realizowane w ramach VI edycji Akademii Orange.

W tym roku projekty będą realizowane w 12 województwach, ich pomysłodawcami są instytucje kultury (15), organizacje pozarządowe (12) i szkoły (3).

Celem Akademii Orange jest włączanie młodych ludzi do czynnego udziału kulturze. Chcemy, aby młodzi traktowali Internet i nowe technologie nie tylko jako rozrywkę, ale także sojusznika w edukacji, poznawaniu świata i odkrywaniu w sobie twórcy.

Do tej pory zrealizowano 219 projektów dla ponad 20 tysięcy młodych uczestników. VI edycja programu została objęta Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!


Lista 40 laureatów VI edycji Akademii Orange (PDF)

 

 

Laureaci pozostałych edycji programu


Lista laureatów V edycji Akademii Orange (PDF)


Lista laureatów IV edycji Akademii Orange (PDF)


Lista laureatów III edycji Akademii Orange (PDF)


Lista laureatów II edycji Akademii Orange (PDF)


Lista laureatów I edycji Akademii Orange (PDF)


zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook