Kontakt


tel.: (+48) 22 527 40 15
e-mail: fundacja@orange.com

w sprawach związanych z raportami końcowymi edycji 2014/2015:  biuro@akademiaorange.pl


Fundacja Orange
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

www.fundacja.orange.pl
www.facebook.com/FundacjaOrange


zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook