Cele Programu

  • promowanie twórczych postaw wobec kultury (zarówno wobec tzw. dziedzictwa jak i współczesności)
  • przygotowanie dzieci i młodzieży  do aktywnego uczestnictwa w kulturze
  • kształcenie umiejętności świadomego posługiwania się mediami kultury
  • wykształcenie świadomego odbiorcy kultury i sztuki
  • opracowanie i upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej
  • umożliwienie realizowania się młodych ludzi na polu kultury
  • w efekcie stworzenie innowacyjnych programów edukacyjnych i narzędzi dydaktycznych wraz z materiałami
  • tworzenie ogólnodostępnej bazy materiałów z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży poprzez udostępnianie materiałów na otwartych licencjach (Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska).


zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook