Creative Commons

Ważnym założeniem programu Akademia Orange jest dzielenie się wiedzą. Chcemy, by nagrodzone projekty nie miały charakteru jednorazowego, ale tworzyły pewną strukturę, która może być wykorzystywana, rozwijana i modyfikowana. Na podstawie już zrealizowanych projektów w przyszłości inne organizacje mogą powtórzyć niektóre elementy lub całe działania w swojej praktyce. Animatorzy mogą się wzajemnie inspirować, tworząc wspólnie bazę wiedzy, komentując swoje projekty, adaptując je do nowych warunków.

Właśnie po to, by mogła powstać otwarta baza wiedzy zdecydowaliśmy, że wszelkie materiały wytworzone w projektach Akademii Orange będą udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Oznacza ona możliwość dowolnego wykorzystania materiałów pod warunkiem podania Autora wykorzystywanego dzieła.


zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook