O programie

Celem programu grantowego Akademia Orange jest promowanie nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, które w nowatorski i atrakcyjny sposób zachęcają do zdobywania wiedzy oraz uczestnictwa w kulturze.

Aby skuteczniej docierać do współczesnej młodzieży, warto pokazywać, że internet i nowoczesne technologie mogą być nie tylko rozrywką, ale także narzędziem do odkrywania świata i pokonywania barier społecznych.

Edukacyjny program grantowy dla organizacji zajmujących się edukacją kulturalną
Nieustannie poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Dlaczego edukacja kulturalna?
Fundacja Orange wierzy, że kultura łączy ludzi, rozwija kreatywność, poszerza horyzonty oraz uczy otwartości na innych. To dzięki niej nasze życie jest lepsze, pełniejsze i ciekawsze. Bez znajomości kodów kultury porozumienie między ludźmi jest trudniejsze.

Akademia Orange wspiera oryginalne inicjatywy edukacyjno-kulturalne, by rozbudzić potencjał młodych ludzi z różnorodnych środowisk i włączyć ich do aktywnego uczestniczenia w kulturze. Promujemy otwartość, wykorzystanie nowych technologii, budowanie partnerstw i czerpanie z nowoczesnych form edukacji.

Przez edukację kulturalną rozumiemy działania, które:

  • sprzyjają świadomemu uczestnictwu w kulturze,
  • dostarczają młodym ludziom narzędzi ekspresji,
  • umożliwiają osobisty, twórczy i krytyczny dialog zarówno z dziedzictwem kulturowym jak i zjawiskami kultury współczesnej.


zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook